Hea Pärnamäe küla elanik!

Oleme koostamas küla arengukava ning seoses sellega palume sul leida 10 minutit ja vastata "Pärnamäe küla elanike rahulolu uuring 2024" küsimustikule. 

Oleme väga tänulikud, kui jagaksid küsitlust ka oma pereliikmete, naabrite ja sõpradega, kes elavad Pärnamäe külas. 

Küsitluse leiad siit: https://www.connect.ee/uuring/506633244/ 

Suured tänud sulle juba ette!
Pärnamäe külaseltsi juhatus


  

 
 
Pärnamäe külaselts osaleb PHKK Leader projektis
„Arukad külad, nutikad kogukonnad“

Projekti raames on meie mentoriks Lubja külaselts, kes läbis Arukate külade projekti
eelmisel aastal. Projekti raames koostatakse strateegia ning valmib Pärnamäe küla
arengukava.
Sisendikogumine ning külaelanike kaasamine toimub veebruaris ja märtsis 2024.

Kaasamis üritusena toimus projekti raames 11. novembril 2023 Produktiivsusklubi poolt
korraldatud koolitus „Ajaplaneerimis Meistriklass“, mille raames kogus külaaktiiv uusi
teadmisi ja oskusi oma aja paremaks planeerimiseks.

Pärnamäe küla koduleht ja Soosepa Loodusõpperaja materjalid on rahastatud LEADER-projektitoetus meetmest.